이판사판

[이판사판] 1001 Vấn Đề Khi Hẹn Hò Chính Thức – Vấn đề #1: Xưng Hô

Vào ngày thứ 5 sau khi Jeongju chính thức chấp nhận lời tỏ tình và Euihyun có thể tự hào nói với thẩm phán trưởng rằng “Cô ấy là bạn gái của tôi” chứ không phải câu trả lời “Cô ấy CHƯA phải bạn gái của tôi” như trước , Euihyun mới nhận ra một… Continue reading [이판사판] 1001 Vấn Đề Khi Hẹn Hò Chính Thức – Vấn đề #1: Xưng Hô