GFriend

[UmLinh] Chuỵn tình iu bị cách trở

Linh đang trên đường đi học thì bỗng nghe tiếng trực thăng trên đầu, ngẩng đầu lên thì thấy có người đang nhảy xuống từ trực thăng. Dù bị cận nhưng Linh vẫn nhìn ra ối trời ơi đó là tình yêu của đời Linh, Kim Yewon, hay chính là Umji của nhóm nhạc nữ… Continue reading [UmLinh] Chuỵn tình iu bị cách trở